Medeltida lödteknik

Lödlampor

Lödlampan till vänster är för flytande bränsle, lampolja eller liknande. Lödlampan till höger är öppen och avsedd för fett. Båda har veke av en remsa rullat linne.

Lödning med fårtalg

Det gick inte riktigt att få upp samma temperatur med fårtalgen som med olja, men löda kunde man! Går nog att fixa med en bättre veke.

Lödning med oljelampa

Den lilla filigran-ringen ska sitta på en silverkon. Här fick vi en fin bild på lågan.

Rätt temperatur

Som synes kan man få upp en ganska bra temperatur med lampoljan. Som forntida substitut hade nog tran fungerat bra, men det hade vi ingen tillgång till.

Kolgrotta

Grottan, när den tänds,når upp till en temperatur av ca 800 grader utan extra tillförsel av syre. Genom att blåsa, ex med blåsrör kan temp ökas.

Slaglodet (koppar och silver) som används för att hårdlöda fast delar och utsmyckningsdetaljer, smälter mellan 600-700 grader.

Lödprov med blåsrör

Öppningen på blåsröret är cirka 1 mm och ska ligga nära flamman om lågan ska bli fin.