Handsmidd Hammare i vår egen design med kedja i ringbrynjeteknik. Kedjans unghängning är två handsmidda drakhuvuden.